Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige satsar på europeiskt fredsinstitut

Sveriges och Finlands lansering av idén om ett europeiskt fredsinstitut som ska stärka EU:s roll som fredsmäklare tog ett steg framåt i EU-parlamentet på torsdagen.
 

Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M), som lanserade idén med sin finske kollega Alexander Stubb i december 2010, var i EU-parlamentet på torsdagen för att diskutera hur institutet ska kunna skapas. Enligt Bildt skulle Sverige kunna bidra med en miljon euro, cirka 8,5 miljoner kronor, till institutet.

Institutet skulle kunna vara kopplat till EU utan att vara en EU-myndighet för att ”slippa en del av byråkratin” och få en friare roll, enligt Bildt. I uppgifterna kan ingå att utföra analyser, forskning, rådgivning, informella förhandlingar och medling i syfte att bland annat förebygga konflikter.