Kraftig ökning av svensk ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten för unga ökade markant i Sverige mellan juli och augusti. Ökningen är ensam i sitt slag jämfört med andra EU-länder. Det visar statistik från Eurostat.

Inget land i EU hade under en månad så stor ökning av andel arbetslösa under 25 år som Sverige: 2,9 procentenheter. Ökningen motsvarar 12 000 personer. Det visar en sammanställning från Eurostat på måndagen.

I andra länder var ökningarna betydligt lägre: näst högsta ökningen av arbetslösa unga i EU noteras på Irland där ökningen var 0,7 procentenheter, i Finland var ökningen 0,4 procentenheter. Däremot sjönk den med 0,2 procentenheter i Danmark och i Tyskland stod ungdomsarbetslösheten stilla.

Jämfört med arbetslösheten för ett år sedan tillhör Sverige en grupp med sex länder där ungdomsarbetslösheten ökat mest i EU. På ett år ökade arbetslösheten bland unga i Sverige med 3,5 procentenheter: från 22,2 procent i augusti 2011, till 25,7 procent i augusti i år.

Hos Statistiska centralbyrån, som levererar underlag till Eurostat, påpekas att sommarmånaderna är svårare att jämföra än andra månader eftersom fler studenter tillfälligtvis är arbetslösa jämfört med andra tider på året. Resultatet kan också påverkas av när i augusti mätningen utfördes, men det förklarar bara en del av ökningen. 

– Vi ser en ökning av arbetslösheten för denna åldersgrupp i augusti. Jag skulle vänta med att dra slutsatser tills data för tredje kvartalet publiceras. Kvartalsdata är alltid säkrare än data från en enskild månad, säger Fanny Byh Törnkvist på SCB till Europaportalen.