Frankrike lyckades öka EU:s jordbruksbudget i nattens förhandlingar men vill se en ännu större ökning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-budget långt från Sveriges mål

Ändringar i budgetkompromissen, där totalnivån är oförändrad, räknar upp jordbruksstödet och regionalstödet och bantar forskningsanslagen.

De svenska försöken, att ytterligare banta den föreslagna långtidsbudgeten genom att skära i jordbruks- och regionalstöden, har hittills inte burit frukt. Förslaget som ligger på förhandlingsbordet i Bryssel pekar åt helt motsatt håll: mer pengar till jordbruks- och regionalpolitik och mindre till forskning och infrastruktursatsningar som bredbandsutbyggnad.

Sverige har just nu i förhandlingarna förlorat närmare halva sin medlemsrabatt jämfört med innevarande budget. En liten tröst i sammanhanget kan vara att det svenska glesbygdsstödet räknas upp.

Efter 14 timmars bilaterala samtal och två timmars toppmöte släppte Herman Van Rompuy ett uppdaterat förslag vid ett-tiden natten till fredag. En snabbkoll på de viktigaste ändringarna jämfört med hans förslag för en vecka sedan:

- Storleken på långtidsbudgeten ligger kvar, mer eller mindre, på 972 miljarder euro, motsvarande 1,01 procent av EU-ländernas samlade BNI, bruttonationalinkomst.
- Konkurrenskraftsposten med satsningar på forskning minskas med 13 miljarder euro, varav fem miljarder tas bort från infrastruktur, bredbandsutbyggnad och energi (CEF).
- Regionalstöden höjs med 10,6 miljarder euro, inklusive ett ökat glesbygdsstöd. Det förra glädjer säkert Italien och östeuropeiska länder samtidigt som Finland och Sverige också får lite till livs.
- Jordbruksstödet ökar med 8 miljarder euro. En framgång för Frankrike, men Hollande sade efteråt att han fortfarande "inte är nöjd".
- Posten för medborgarskap och säkerhet minskar med 1,6 miljarder euro
- Posten "EU i världen" minskar med 5 miljarder euro, ännu inga detaljer om hur.
- Ingen ändring av rabattsystemet, vilket ger Sverige en minskad rabatt till 325 miljoner euro/år, motsvarande 2,8 miljarder kronor/år brutto.
- Ingen minskning av EU:s administrationskostnader. Här lär Storbritannien vilja sätta in en stöt inför de fortsatta diskussionerna.

Förslaget ska nu diskuteras av EU-ledarna under fredag eftermiddag och kväll. Det tycks dock finnas små förhoppningar om att en överenskommelse kan nås på det här toppmötet.

Se nattens samlade rapportering i detalj.