Miljöorganisationen Ecopop vill minska det ekologiska avtrycket i Schweiz genom att begränsa invandringen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljöaktivister: Invandring hotar schweiziskt livsrum

 

En schweizisk miljöorganisation har drivit fram en folkomröstning om minskad invandring av miljöskäl. Men organisationen slår bort alla anklagelser på att det är främlingsfientlighet som ligger bakom initiativet.

Den schweiziska miljöorganisationen Ecopop kräver att landet ska strypa sin befolkningstillväxt för att minska miljöpåverkan i landet. De vill dessutom satsa stora pengar på familjeplanering utomlands. I fredags lämnade de in ett initiativ med 120 700 underskrifter, fler än de 100 000 som krävs för en landsomfattande folkomröstning i frågan.

– Det finns gränser, och om vi väntar tills naturen revolterar kommer det bli mycket, mycket hårt för alla, sade den framträdande Ecopop-medlemen Philippe Roch, tidigare generaldirektör för schweiziska Världsnaturfonden, WWF, och med rötter i det kristdemokratiska CVP, enligt schweiziska radio DRS.

– Vill Schweiz förbli ett livsrum värt att leva i, måste det vara ett livsrum med mycket grönt i, sade Dieter Steiner, humanekolog emeritus på den ansedda tekniska högskolan ETH i Zürich, och medlem i initiativkommittén i Ecopop.

Ecopop vill minska migrationen till Schweiz till högst 0,2 procent av befolkningen per år. Men organisationen slår bort alla anklagelser på att det är främlingsfientlighet som ligger bakom initiativet. ”En fullständigt hysterisk mediareaktion”, menar Philippe Roch.

Flera schweiziska politiker, från främlingsfientliga SVP till miljöpartiet Die Grüne, har skrivit under initiativet, enligt Ecopop. Men många inhemska såväl som internationella miljöorganisationer och miljöpolitiker tar helt avstånd.

– Det är helt meningslöst och antagligen olagligt, säger Carl Schlyter, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, och syftar på att  det kan innebära att Schweiz bryter mot internationella överenskommelser om initiativet röstas genom.

Huruvida människor är i Schweiz eller inte spelar ingen roll för det globala klimatet, menar han.

– Det är en förtäckt agenda som strider mot all grön logik. Global – inte schweizisk – soliditet har alla gröna partier i världen skrivit under på, säger han och frågar sig om det över huvud taget är en miljöorganisation, eller en invandrarfientlig organisation som döpt om sig.

Carl Schlyter menar att förslaget inte har något som helst stöd i hans gröna partigrupp i EU-parlamentet.

I Schweiz måste alla så kallade folkinitiativ som samlar in minst 100 000 underskrifter gå till en landsomfattande folkomröstning. Det enda undantaget är om regeringen anser att det bryter mot internationella överenskommelser. Detta har dock hittills aldrig åberopats. Till exempel gick omröstningen om minaretens vara eller inte vara genom regeringens granskning 2009.