Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) pratar EU-politik med studenter på Stockhoms universitet på tisdagen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) pratar EU-politik med studenter på Stockhoms universitet på tisdagen.

Bild: Anders Selnes

Sverige släpper EU:s jordbruksbudget

Fredrik Reinfeldt flyttar fokus inför budgetförhandlingarna – från krav på minskat jordbruksstöd till lägre utgifter för nettobetalande EU-länder.

Med bara drygt två veckor kvar till ett av årets viktigaste toppmöten som ska avgöra hur mycket EU få kosta de närmaste sju åren är Sverige starkt på defensiven i jordbruksfrågan. I åratal, oavsett regeringen, har Sverige envist kritiserat EU:s jordbruksstöd som allt för kostsamt och otidsenligt.

EU:s ordförandeland Cypern förslår en minskning av jordbruksbudgeten, jämfört med EU-kommissionens förslag, med 1,8 procent. Det betyder att fortfarande cirka 40 procent av EU:s pengar skulle satsas på jordbruket – något den svenska regeringen tycker är allt för mycket.  

Kommer ni att kunna ändra på det?

– Nej, jag tror att det finns en väldigt stark grupp som innehåller nära nog alla länder utom Sverige som håller ihop kring att man ska fortsatt hålla stora jordbrukssubventioner, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M) till Europaportalen på tisdagen.  

Så det finns en risk för ett svenskt misslyckande i budgetförhandlingarna?

– Jag vet inte om det är ett misslyckande. I realiteten är detta ett samarbete som består av 27 länder och om nära nog alla andra är överens om en sak får man förutsäga att Sveriges röst väger lätt just när det gäller det.

I stället har Fredrik Reinfeldt flyttat fokus till att minska utgifterna för EU:s nettobetalare – de rikaste medlemsländerna. Han vill dock inte uppge hur mycket EU-kommissionens budgetförslag måste minskas för att Sverige ska ge sitt stöd men kallar Cyperns förslag att bara ta ned kommissionens förslag med 50 miljarder euro “som orealistiskt” .

– Jag vill inte framställa det som om vi hade färdiga positioner skrivna i sten. Av det enkla skälet att en överenskommelse rimligen måste bygga på att de länder som liknar Sverige, alltså nettobidragsgivarna, håller ihop.

Nettobidragsgivarna som Fredrik Reinfeldt vill hålla samman är förutom Sverige åtta länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien – alla stora mottagare av EU:s jordbruksstöd.

Den 22-23 november träffas EU-ländernas ledare i Bryssel för att förhandla om unionens kommande långtidsbudget för åren 2013-2020.

Statsminister Fredriks Reinfeldts pressekreterare Daniel Valiollahi meddelade Europaportalen på onsdagen att regeringen inte har släppt jordbruksbudgeten utan att det fortfarande är en viktig fråga för Sverige i budgetförhandlingarna.