Två miljoner fler arbetslösa i EU

Snart är 26 miljoner människor utan arbete i EU. Även Sverige har drabbats av stigande arbetslöshet det senaste året.

Sedan millennieskiftet har aldrig så många varit arbetslösa i unionen. Arbetslösheten i EU är 10,6 procent, vilket innebär att 25,8 miljoner EU-medborgare är utan jobb. Drygt 2 miljoner av dessa förlorade arbetet det senaste året.

Jämfört med i fjol så har arbetslösheten ökat i tjugo medlemsstater och sjunkit i sju. Och det är i de baltiska länderna, Litauen, Estland och Lettland som arbetslösheten sjunkit mest det senaste året. Det visar nya siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I Sverige är arbetslösheten oförändrad den senaste månaden men har på ett år ökat med 0,6 procentenheter till 7,8 procent, fortfarande ett bra stycke under EU:s genomsnitt.

Högst arbetslöshet har Spanien och Grekland som båda ligger över 25 procent. Lägst är arbetslösheten i Österrike, med 4,4 procents arbetslöshet, följt av Luxemburg, Tyskland och Nederländerna. Sammanlagt åtta länder har lägre arbetslöshet än Sverige.

5,5 miljoner under 25 år har inget arbete att gå till och ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka. En ökning om 1,1 procentenhet på ett år, eller drygt 160 000 unga, innebär att ungdomsarbetslösheten i september var 22,8 procent i EU. Även här ligger Grekland i topp med en ungdomsarbetslöshet på 55,6 procent, tätt följd av Spanien.

Den svenska ungdomsarbetslösheten föll i september till 23,4 procent efter en tillfällig uppgång i augusti. Det är fortfarande högre än för ett år sedan då den låg på 22,4 procent.