FN-organ underkänner omdiskuterad Lavaldom

FNs arbetsmarknadsorgan ILO underkänner den omdiskuterade EU-domen i det så kallade Lavalmålet efter en arbetsmarknadskonflikt vid ett skolbygge i Vaxholm.

I ett yttrande från ILO:s expertkommitté sägs att EU-domstolens dom strider mot ILO:s konvention 87 där begränsningar av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal inte är tillåtna. Uttalandet är inte rättsligt bindande men brukar följas av ILO:s medlemsstater där Sverige är en.

ILO uppmanar även den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd och domstolskostnader som facken utdömdes att betala till det lettiska företaget, drygt 3 miljoner kronor.

–  Det är oerhört glädjande att FN organet ILO har gett Byggnads och Elektrikerna fullständig upprättelse i Lavalkonflikten. Vi agerade hela tiden i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning, men det var som om att gällande rätt inte var tillämplig vare sig i Arbetsdomstolen eller i EU-domstolen, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande och Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande i ett gemensamt uttalande.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är förvånad att ILO har behandlat frågan om strejkrätt i sitt yttrande. De menar att ILO-konvention nr 87 innehåller ingenting om strejkrätten och kommittén inte har mandat att yttra sig om strejkrätten i detta sammanhang.

– Trots det berör kommittén strejkrätten i sitt yttrande, vilket är ett felaktigt agerande. Detta är ägnat att undergräva respekten för kommitténs arbete och urholkar legitimiteten hos ILO:s regelverk, säger arbetsrättsjuristen Lars Gellner på Svenskt Näringsliv till Europaportalen.