23 procent av all fisk som fiskas i EU-länderna kastas i dag tillbaka i havet. Arkivbild.

Bild: V31S70

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige solo i tuffa fiskeförhandlingar

En majoritet av EU-länderna går emot Europaparlamentet och vill vattna ur ett förslag som ska förbjuda dumpning av fisk.

Förhandlingar om EU:s kommande fiskereform förs just nu mellan medlemsländernas ansvariga ministrar i Bryssel där Sverige är nästintill ensamt om sin ståndpunkt.

– Det är få andra, kanske ingen annan, som vill gå så långt vad det gäller hållbarhetskriterier som jag vill, sade svenska landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) på tisdagsmorgonen på väg in till förhandlingarna som väntas hålla på långt in på natten till onsdag.

Den viktigaste frågan på dagordningen är ett förbud på utkast av fisk som av olika anledningar kastas tillbaka i haven där de oftast dör. Enligt kommissionens beräkningar dumpas i dag 23 procent av all fångad fisk.

– Vi vill ha utkastförbud nu och så få undantag som det bara är möjligt, sade landsbygdsministern och tillade att han kommer gå stentufft in i förhandlingarna och kräva att ingen fisk alls ska få slängas tillbaka.

Utkastförbudet är en av regeringens mest prioriterade frågor inom EU:s kommande fiskereform.

Tidigare i år röstade EU-parlamentet i en historisk omröstning med stor majoritet för att helt förbjuda utkast. EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki har även mottagit en lista från nästan en miljon oroliga européer som kräver ett stopp för utkasten.

Men en majoritet av medlemsländerna vill istället att tio procent av fisken ska få kastas tillbaka. Många länder önskar dessutom en rad undantag från utkastförbudet för vissa arter och att införandet av reformen ska ske gradvis.

– En sådan radikal förändring i fiskepolitiken måste ske stegvis så att den spanska flottan kan anpassa sig till de nya förhållanden. Vår flotta har särskilda problem. När Spanien gick med i EU fick vi inte tillräckliga kvoter och vi är det land som har det svårast att uppfylla kravet på förbud mot utkast, sade den spanske landsbygdsministern Arias Cañete inför förhandlingarna.

Ministern menar att det till skillnad från de nordliga haven är mycket svårare att fiska i Medelhavet där de kvoterade fiskarterna ofta simmar i stora stim tillsammans med andra arter som de inte får dra upp. Detta får till följd att även andra arter än de som fiskarna är ute efter fiskas upp och sedan slängs tillbaka.

I det kompromissförslag som ligger på bordet föreslår Irland, som innehar det roterande ordförandeskapet i EU och leder förhandlingarna, att sju procent av fisken ska få slängas tillbaka.

Vissa länder, bland annat Storbritannien och Tyskland, kräver att fem procent av fångsten ska kunna dumpas. Det svenska kravet på noll procent ser alltså inte ut att kunna bli verklighet eftersom den blockerande minoriteten som krävs inte finns.

Tyska socialdemokraten Ulrike Rodust, EU-parlamentets ansvariga för fiskereformen, säger i en kommentar att parlamentet inte kan acceptera en urvattnad kompromiss.

– [Fiskeministrarna] går åt fel håll. De rör sig längre och längre bort från EU-parlamentets ambitiösa omröstning tidigare denna månad, sade Ulrike Rodust.

När fiskeministrarna enats, vilket tros ske någon gång under natten till onsdag, väntar förhandlingar mellan medlemsländerna, EU-parlamentet och kommissionen i en så kallad trialog.