Euroländerna håller eget toppmöte

Stats- och regeringscheferna från de 17 euroländerna håller ett separat möte under EU-toppmötet på torsdag. Sverige och övriga länder utanför eurozonen får inte vara med.

De 17 euroledarna stannar kvar på EU-toppmötets första dag, torsdag, efter att ledarna från de tio EU-länderna utanför valutasamarbetet dragit sig tillbaka, vilket tros ske vid halvtiotiden.

De tros då diskutera ett eventuellt krislån till Cypern och bankunionen.

Det första eurotoppmötet hölls 2008 och leds av Europeiska rådets ordförande, för närvarande Herman Van Rompuy.

Från och med 2013 är det beslutat att euroländernas stats- och regeringschefer måste träffas minst två gånger per år. På minst ett av dessa möten ska övriga stats- och regeringschefer vara med, men inte denna gång.