Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler svenskar vill lämna EU

44 procent av de tillfrågade svenskarna i en färsk opinionsundersökning skulle rösta nej till EU medan 41 procent är positiva till ett medlemskap.

I undersökningen från opinionsinstitutet YouGov skulle en större del av invånarna i Sverige, Storbritannien och Norge säga nej till ett medlemskap i EU om det vore val i dag än som skulle säga ja.

Annons

I Tyskland, Danmark, Finland och Frankrike är fler positiva än negativa till ett medlemskap.

Undersökningen har genomförts av opinionsinstitutet YouGov. Under perioden 21 februari – 4 mars 2013 har sammanlagt 7613 riksrepresentativa onlineintervjuer genomförts med kvinnor och män 18 år och äldre.