Sverige är skyldig att införa visstidsdirektivet på ett korrekt sätt, skriver Pierre Schellekens.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige måste täppa till kryphål i arbetsrätten

Det nuvarande svenska systemet för att skydda visstidsanställda innehåller kryphål som gör att arbetsgivare kan kringgå existerande regler genom att kombinera olika former av tidsbestämda anställningar för en och samma anställd. Det skriver Pierre Schellekens,chef för EU-kommissionen i Sverige, i replik till Niklas Beckman arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Visstidsanställningar är i sig inget problem – tvärtom, de kan ofta vara en bra inkörsport i arbetslivet och förhoppningsvis leda till tillsvidareanställningar. Däremot blir det problematiskt när visstidsanställningar staplas på varandra utan att leda till en långsiktig anställning. Detta står i strid med visstidsdirektivet och kommissionen har, i sin roll som väktare för att EU:s fördrag och regler respekteras av medlemsländerna, en skyldighet att inleda ett överträdelseförfarande när så inte är fallet. 

Sverige har förbundit sig att implementera visstidsdirektivet som antogs av EU:s medlemsländer 1999. Direktivet syftar till att förbättra visstidsarbetets kvalitet genom att garantera icke-diskriminering och genom att ange en ram för att förhindra att visstidsanställning missbrukas genom att flera visstidsanställningar följer på varandra.

Det nuvarande svenska systemet innehåller kryphål som gör att arbetsgivare kan kringgå existerande regler genom att kombinera olika former av tidsbestämda anställningar för en och samma anställd. Det innebär att nuvarande lagstiftning inte är effektiv nog att garantera att arbetstagare inte fastnar i en kedja av tidsbegränsade anställningar utan att det leder till ett tillsvidarekontrakt.

Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande till Sverige och regeringen har nu två månader på sig att meddela vilka åtgärder man ämnar vidta för att täppa till kryphålen. Visstidsdirektivet är ett resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter på Europeisk nivå.  Det är utformat som ett direktiv för att lämna utrymme och flexibilitet åt respektive medlemsland att hitta den mest lämpliga formen för att implementera visstidsreglerna.

Pierre Schellekens

Chef för EU-kommissionen i Sverige