Herman Van Rompuy och José Manuel Barroso på presskonferensen efter EU-toppmötet torsdagen 14 mars.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Toppmöte: Diskussioner om arbetslöshet utan nya beslut

Ungdomsarbetslösheten i fokus när EU:s stats- och regeringschefer diskuterade sysselsättning och tillväxt.

– Ungdomsarbetslösheten var central för kvällens diskussion, sade Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy på torsdagskvällen efter att mötets första dag avslutats.

Marstoppmötet står i bjärt kontrast till toppmötet i februari som kännetecknades av konkreta detaljbeslut kring den kommande budgeten. Vid veckans toppmöte finns inga beslut utan bara diskussioner. Toppmötets slutsatser präglas i stället av luddiga formuleringar och förhoppningar om åtgärder som ska leda till ökad tillväxt och minskad arbetslöshet. Inga nya åtgärder mot den växande arbetslösheten föreslogs.

– Vi är fullt medveten om debatten, den växande frustrationen och förtvivlan hos människor, sade Herman Van Rompuy.

I januari i år var 5,7 miljoner ungdomar under 25 år arbetslösa i EU, en ökning med över 260 000 personer på ett år. I Grekland och Spanien är fler än hälften av alla ungdomar arbetslösa. Mer än 26 miljoner av samtliga arbetstagare är arbetslösa, en ökning med nästan två miljoner på ett år.

– Arbetslösheten är på en oacceptabel nivå. Vi måste gå rakt på sak när det kommer till frågan om rättvisa. Bördan för många av invånarna är outhärdlig så människor måste känna att de otroliga uppoffringar som de gör spelar roll och att de fördelas över samhällets alla aktörer, även den finansiella sektorn, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Enligt Herman Van Rompuy enades stats- och regeringscheferna om att fortsätta förverkliga och genomföra tidigare åtgärder för att nå resultat.

Den sociala dimensionen och rättvisa ska vara i centrum för EU:s ekonomiska strategi, menade José Manuel Barroso.

– Idag var det ett bra första möte med solida slutsatser, som när de genomförs kommer att göra stor skillnad.

I dagens slutsatser från Europeiska rådet bekräftades tidigare överenskommelser om åtgärder som ska tackla ungdomsarbetslösheten. En så kallad ungdomsgaranti ska hjälpa arbetslösa under 25 genom olika lärlings- och utbildningsprogram.