Två miljoner nya arbetslösa i Europa

Arbetslösheten ökar med nästan två miljoner människor i Europa sedan förra året.

Det är i dagsläget över 26 miljoner arbetslösa i EU. Det är en ökning med nästan två miljoner människor på ett år.

Värst ställt är det i Grekland där arbetslösheten ökat mest och 27 procent är arbetslösa. Även Spanien, Portugal och Cypern har drabbats av kraftigt växande arbetslöshet.

I Sverige har arbetslösheten endast ökat marginellt det senaste året och ligger på åtta procent, vilket är tydligt under EU:s genomsnitt på närmare elva procent.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige har ökat och ligger på 23,5 procent. En skillnad är dock att Sverige nu ligger strax under EU-snittet vilket inte har varit fallet tidigare.

I januari var 5,7 miljoner ungdomar arbetslösa i EU, en ökning från året innan med över 260 000 personer.   

Se hela Eurostats rapport här.