Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordhög arbetslöshet i EU

Med drygt 26 miljoner arbetslösa i februari slås nya dystra rekord. På Cypern  har arbetslösheten ökat med över 37 procent under det senaste året.

I euroländerna och EU som helhet är andelen arbetslösa 12,0 respektive 10,9 procent.

Arbetslösheten har ökat påtagligt i EU. Under det senaste året har 1,8 miljoner fler EU-bor blivit arbetslösa, sammanlagt är 26,3 miljoner personer utan jobb. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I euroländerna är genomsnittet 12 procent – det högsta talet sedan mätningarna inleddes i mitten av 90-talet. De dystra siffrorna återspeglas i ekonomi, för femte kvartalet i rad krymper ekonomin euroländerna och förutspås göra så även i år.

EU-kommissionen beräknar att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga i eurozonen till 12,2 procent under 2013.

Variationerna är stora mellan medlemsländerna. Österrike som de senaste 20 åren haft en arbetslöshet mellan fyra och fem procent är fortfarande bäst i klassen med 4,8 procent. Sämst till ligger Grekland och Spanien på knappt 26,5 procents arbetslöshet.

I 19 av EU-länderna ökade arbetslösheten medan den minskade i nio länder under det senaste året. Procentuellt sett ökade den mest i Cypern följt av Nederländerna och Grekland. I Sverige ökade arbetslösheten från 7,8 till 8,2 procent.

I bland annat Estland, Lettland och Rumänien minskade däremot arbetslösheten.

Procentuell ökning av arbetslösheten i februari 2013 i jämförelse med februari 2012.