Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen dömer Sverige till miljonböter

EU-domstolen dömer Sverige att betala drygt 25 miljoner kronor i böter för att dröjt allt för länge med att anta datalagringsdirektivet.

EU:s datalagringsdirektiv skulle ha genomförts av EU:s medlemsländer senast 2007. Flera länder däribland Sverige gjorde inte det. Det fick EU-domstolen att 2010 i en dom kräva att Sverige skulle anta direktivet. Oenigheter och debatt i svenska riksdagen gjorde att det dröjde till mars 2012 innan direktivet antogs.

Domstolen menar att ett land inte kan skylla på interna svårigheter för att slippa följa EU:s lagstiftning och dömde därför Sverige på torsdagen till tre miljoner euro i böter för förseningen, motsvarande 25,8 miljoner kronor.

Det var första gången som EU-domstolen utdömt böter till Sverige.

Datalagringsdirektivet ålägger internet- och teleoperatörer att spara uppgifter om sina kunders kommunikation i minst sex månader. Dessa uppgifter ska sedan kunna användas i polisutredningar vid misstanke om grova brott.