Fredrik Reinfeldt tillsammans med Bulgariens Rosen Plevneliev, Danmarks Helle Thorning-Schmidt och Storbritanniens David Cameron under EU-toppmötet i mars 2013.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-toppmöte fokuserar på höga elpriser

Höga elpriser är en av de främsta politiska frågor när EU-ländernas stats- och regeringschefer på onsdag samlas till toppmöte

För första gången ska EU:s stats- och regeringschefer diskutera elpriser på toppmötet i Bryssel på onsdag i nästa vecka. Sedan 2005 har elpriserna för företag i EU skenat i jämförelse med USA och är idag 27 procent högre än i USA.

Inför toppmötet har kommissionen riktat fokus på fyra områden där EU-länderna kan göra insatser för att sänka elpriserna och på så sätt öka den europeiska konkurrenskraften. Bland annat beräknas motsvarande närmare 260 miljarder kronor kunna sparas årligen om man helt bygger ut den inre marknaden för energi.

– Från svensk sida så har vi ett väldigt tydligt marknadsperspektiv, sade EU-minister Brigitta Ohlsson (FP) på fredagen men understryker vikten av att i sammanhanget inte glömma klimatfrågan. Att kopplingen mellan energifrågor och klimatfrågor inte glöms bort

– Vi tycker att det är viktigt att man inte tappar de globala klimatfrågorna, vad som kommer att hända längre fram. Ska Europa ha den här ledande rollen som klimatförhandlare måste vi också vara tydliga nu, sade Brigitta Ohlsson.

Ser du en risk att klimatfrågorna får stå tillbaka?

– Tyvärr så ser vi en klimattrötthet som har varit de senaste åren bland många EU-länder, därför är det viktigt att bygga allianser med länder som vill blicka framåt och prata om grön energi och som inte bara snävar in sig på Europa utan världen utanför också, sade Birgitta Ohlsson.

Under toppmötet ska även skatteflykt, skattebedrägeri och skatteplanering diskuteras.