Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-tullar ska begränsa import av kinesiska solpaneler

EU-kommissionen menar att kinesiska företag säljer solpaneler i EU långt under marknadspriser vilket den anser leda till att europeiska tillverkare hotas.

– Dagens beslut är en nödåtgärd för att ge livräddande syre till en sektor i Europa som lider svårt av denna dumpning, sade på tisdagen EU:s handelskommissionär Karel De Gucht som menade att det inte handlar om protektionism utan att skydda den europeiska industrin från ”ojust handel från utlandet”. Enligt kommissionen hotas minste 25 000 europeiska jobb.

Den nya tullen på kinesiska solceller och -paneler blir 11,8 procent från torsdag fram till 6 augusti då den höjs till i genomsnitt 47,6 procent som kommissionen menar är den nivå som krävs för att utradera den dumping som de kinesiska företagen utsätter den europeiska marknaden för.

Annons

Handelskommissionär Karel De Gucht ska under tiden söka en ”vänskaplig lösning” med kineserna. Lyckas de inte enas under en sexmånadersperiod kan tullen bli permanent fem år framöver från december efter eventuellt godkännande av EU:s medlemsländer.

I förra månade hotade kinesiska regeringen med att ”vidta nödvändiga åtgärder” för att försvara sitt nationella intresse.