Hoppa till artikelns andra spalt.

Europas judar känner oro

Judar i Frankrike och Belgien känner störst fruktan för att på olika sätt bli ansatta på grund av sitt ursprung. Minst oro upplever judar i Sverige och Storbritannien.

Närmare hälften av judarna i åtta EU-länder, där ibland Sverige, oroar sig för att inom det närmast året utsättas för antisemitiska verbala förolämpningar eller trakasserier. Det framgår av en undersökning som EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, publicerade här om dagen.

I rapporten från FRA konstateras att judar i EU fortfarande utsätts för förolämpningar, diskriminering, trakasserier och till och med fysiskt våld. Störst oro anger judar i Frankrike där 70 procent av dem som deltog i undersökningen uttryckte att de var rädda för bli utsatta för verbala förolämpningar och trakasserier. I Sverige angav 32 procent av judarna motsvarande farhågor. Genomsnittet i de åtta undersökta EU-länderna var 46 procent.

Undersökningen gjordes via internet i september och oktober 2012, och ungefär 5 900 personer som själva identifierade sig som judar deltog. Den valda metoden med nätenkät innebar att alla intresserade personer som själva identifierade sig som judar i de länder undersökningen omfattade kunde delta. Däremot ger metoden inte ett slumpmässigt urval av deltagare och därför uppfyller undersökningen inte de statistiska kraven för att vara representativ.