Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Enigt riksdagsutskott vill stoppa europeisk skattesmitarlag

Riksdagens skatteutskott sågar delar av EU-kommissionens förslag att på europeisk nivå motverka skatteflykt mellan moder- och dotterbolag som är placerade i olika länder.

Ett enigt  skatteutskott i riksdagen  ifrågasätter EU-kommissionens förslag om en obligatorisk skatteflyktsbestämmelse för moder- och dotterbolag som hör hemma i olika EU-länder. Syftet med lagändringen är att förhindra dubbel icke-beskattning, skatteflykt och andra former av skattemissbruk.

Men skatteutskottet menar att de nationella regler som gäller i dag troligen är tillräckliga. Utskottet bedömer också att förslaget ”går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med ändringarna”.

Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU-kommissionen. Det betyder i klartext att Sverige säger nej till förslaget och att riksdagen inte vill att beslutet ska tas på EU-nivå i enlighet med den så kallande subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen som den också kallas.

Om fler än nio parlament går ihop och anmärker på samma lagförslag tvingas kommissionen att se över sitt förslag.

Utskottet anser däremot att det är bra att det förtydligas att utdelningar från dotterbolag till moderbolag ska vara skattefria – förutsatt att utdelningen inte är avdragsgill i dotterbolaget, vilket kommissionen också föreslår.