Annons

Sjukhusstädning är en tjänst som ofta upphandlas

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s nya upphandlingsregler öppnar för miljöhänsyn

Inte bara priset ska avgöra när staten, kommuner och landsting i framtiden köper varor och tjänster. Dessa nya regler har klubbats i EU-parlamentet.

När kommuner köper mat till äldreboenden eller när landstingen köper röntgenapparater till sjukhus kan de framöver låta kvalitet, miljöskäl, sociala frågor och innovation styra valet. Principen om ”lägsta pris” har bytts mot ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”.

Detta kommer att innebära slutet för ”det lägsta prisets diktatur”, enligt den belgiske socialdemokraten Marc Tarabella, som varit ansvarig för frågan i EU-parlamentet efter omröstningen på onsdagen.

Marknaden är gigantisk. Bara i Sverige köper offentliga aktörer varje år varor och tjänster för närmare 600 miljarder kronor.

– När en produkts eller tjänsts miljöpåverkan eller sociala effekter kan tas i beaktande blir det lättare för skolor att köpa in ekologisk mat, och för kommuner och landsting att välja kooperativ eller andra not-for-profit företag som utförare av välfärdstjänster, sade EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) efter omröstningen.

Men Göran Brunberg, upphandlingschef på Göteborgs Stads Upphandlings AB, säger att för deras del kommer de nya reglerna inte att påverka slutprodukten, eftersom man applicerar ”lägsta pris”-principen först på anbud som redan uppfyller vissa krav, till exempel miljöhänsyn.

– Från vårt perspektiv blir effekten marginell. Vi har ingen upphandling där vi inte också tar hänsyn till mjukare parametrar, säger han till Europaportalen.

Från SKL, arbetsgivar- och intresseorganisationen för kommuner och landsting, är responsen till lagpaketet blandad:

– Det som är bra är att man får ökade möjligheter att sätta högre krav i gröna eller sociala hänseenden. Det är positivt. Men det största problemet är att man inte har förenklat reglerna som man sagt. Det blir mer komplicerat än tidigare, säger Marcus Holmberg, verksamhetsansvarig på SKL:s Brysselkontor.

Från SKL hade man också velat se en höjning av summan för när upphandlingsregler börjar gälla, något som inte skedde.

Men om det ser ut att bli mer komplicerat för kommuner och landsting, i alla fall på mindre orter, så verkar regelverket bli lättare för små och medelstora företag. Den administrativa bördan för företagen kommer att minska med över 80 procent, uppskattar EU-kommissionen, bland annat genom mindre pappersexercis.

Upphandlingspaketet består av fyra lagar – tre direktiv och en förordning. Parlamentets och ministerrådets förhandlare kom överens redan i somras men först nu klubbas reglerna formellt.