Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot att Sverige beviljas ett undantag från EU för längre och tyngre fordon i Sverige. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Förbud mot längre lastbilar riskerar jobben

Miljöpartiets och Vänsterpartiets motstånd mot att tillåta större lastbilar riskerar att slå mot Sveriges konkurrenskraft och transportförmåga. Det skriver riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz (M) som sitter i trafikutskottet.

Fler jobb och en ökad tillväxt är receptet för att vända de senaste krisåren i Europa. Den fria rörligheten i Europeiska unionen måste värnas och kommunikationsmöjligheterna stärkas så att människor och företag kan verka över hela Europa. Alla trafikslag behövs men med Miljöpartiets och Vänsterpartiets motstånd till längre och tyngre fordon riskeras utvecklingen vid ett eventuellt regeringsskifte.

Förslaget från EU-kommissionen om det så kallade fjärde järnvägspaketet är välkommet. Tanken med förslaget är att skapa ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan administrativa, tekniska eller rättsliga hinder. Målsättningen är exempelvis att ett tåg från Kiruna ska kunna köra till södra Italien och tvärtom utan att möta nationella avvikelser. Om detta blir verklighet kan vi flytta över mer gods från lastbilar till järnväg för snabbare och miljövänligare transporter.  

Även om nyttjandet av järnvägen behöver öka är lastbilstransporter fortfarande oersättliga i vissa fall och för många företag. En stor del av Sveriges export grundar sig på svenska basnäringar såsom skogsbruk och gruvdrift där en fungerande lastbilstransport är avgörande för branschens och Sveriges ekonomiska framgång. Sverige är ett stort land med långa avstånd och genom att tillåta längre och tyngre lastbilar kan både kostnader och miljöpåverkan reduceras, utan att det enligt gjorda studier inverkar på säkerheten. Vi måste därför värna den möjligheten eftersom den tydligt stärker Sveriges transportförmåga och konkurrenskraft.

Vid ett eventuellt regeringsskifte skulle möjligheten till denna effektivisering och minskade miljöpåverkan gå om intet. Socialdemokraterna är beroende av Miljöpartiet och Vänsterpartiet som båda är emot att Sverige beviljas ett undantag från EU för längre och tyngre fordon i Sverige. Dessutom vill samtliga tre partier införa en kilometerskatt, vilket skulle bli katastrofalt kostsamt för branschen och öka kostnaderna för svenska konsumenter.

Att säkra fungerande och kostnadseffektiva lastbilstransporter i Sverige är lika viktigt som att utveckla de andra trafikslagen. Goda transportmöjligheter är avgörande för att säkra såväl Sveriges som Europas konkurrenskraft och tillväxt. Människor behöver resa till och från arbete och företag behöver transportera sina varor.

Vi måste därför fortsatta satsningarna inom både den svenska och den europeiska infrastrukturen. Framförallt måste vi fortsätta sammanlänkningen av Europa. Men vi har heller inte råd att säga nej till något trafikslags utveckling. Oppositionens motstånd till ett svenskt undantag för längre och tyngre fordon riskerar att slå direkt mot svenska företag, jobben och tillväxten.

 

Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)

Trafikutskottet och EU-nämnden