Arkivbild.

Bild: Magols

Hoppa till artikelns andra spalt.

Moderaterna blundar för lönedumpning på svenska vägar

Det är inte frågan om lastbilarnas längd på europeiska vägar som främst hotar svenska jobb utan EU-reglerna om cabotage som nu dessutom föreslås försämras ytterligare. Det skriver Mikael Gustafsson (V), Europaparlamentariker.

Just nu har EU och Sverige stora möjligheter att skapa den klimatomställning som krävs. EU:s ramverk för energi och klimat till 2030 har nyligen antagits och till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent, helst mer. Dessutom ska den totala energianvändningen minska och mängden förnybar energi öka. Även om det inte är alltför ambitiösa mål är det viktigt att målen genomsyrar alla de beslut som EU tar. 

Jessica Rosencrantz (M) har helt rätt när hon i Europaportalen den 10/2 skriver att alla transportslag behövs. Debatten stannar dock inte där. När man gynnar ett transportslag innebär det att ett annat missgynnas. Det Moderaterna och Alliansen gjort under sina år i regering är att gynna vägtransporter och missgynna järnvägen, till exempel genom att höja banavgiften och åsidosätta byggandet av Norrbotniabanan som är viktiga för svenska företag. Att i det läget attackera mer klimatprogressiva partier, som Vänsterpartiet, handlar mer om att dölja sin egen agenda där marknaden går före klimatet. 

Den rapport Rosenkranz talar om handlar om så kallade megalastbilar eller långa lastbilar. Omröstningen skulle ha skett i transportutskottet under veckan men sköts upp just för att många är kritiska. Vår kritik bygger bland annat på att rapporten menar att transportsektorns tillväxt inte får hotas av klimatmålen. 

När det kommer till långa lastbilar finns flera faktorer att ta hänsyn till. Det är självklart att Sverige och andra medlemsländer behöver transporter på vägar och att en stor lastbil som packas full och kör en sträcka en gång är mer miljövänlig än mindre lastbilar som kör samma sträcka flera gånger. Men är det mer miljövänligt om den långa lastbilen är gammal och går på bensin, medan den mindre lastbilen drivs på förnybara bränslen och högeffektiva motorer? Är det mer miljövänligt om fler långa lastbilar leder till mer transporter på väg och mindre på järnväg? 

Alternativet till de långa lastbilarna är sjöfart och järnväg, transportslag Alliansen missgynnat. Sverige hade mer järnväg räknat i km för 100 år sedan än idag och alliansens politik har inte förbättrat läget. Istället för frakt direkt från fabriker och gruvor med tåg har det blivit enklare att använda vägtransporter. Detta är inte klimatvänligt. Det är inte heller bättre jobb än om vi använde klimatvänligare transportslag. Bara andra jobb. 

Rozenkranzt påstår att svenska jobb riskeras om förslaget kring längre lastbilar inte får gehör. Men att svenska jobb i transportsektorn hotas handlar främst om andra EU-regler. Ett exempel är cabotage som gör det billigare att anlita utländska åkare för att köra i Sverige, eftersom dessa inte får svenska löner och trygga avtal. 

En annan faktor är att utländska åkare inte behöver betala svensk vägavgift. En kilometerskatt är inte ett hot utan skulle ändra på detta och leda till konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska åkare. Istället för att gå till botten med huvudproblemen duckar dock moderaterna och pekar finger; för att dölja sin egen dåliga arbets- och klimatpolitik. Vänsterpartiet har en annan politik. 

Vi behöver en rejäl klimatomställning, Sveriges och EU:s arbetare behöver trygghet och solidaritet sinsemellan. Det är en politik vi i Vänsterpartiet står upp för. EU är en plats där lagar skapas som påverkar i decennier. Det är ett trögt system och det är därför ännu viktigare att rösta rätt från början. För solidaritet och miljöomställning, inte för marknaden framför allt.

Mikael Gustafsson
Europaparlamentariker (V)