Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner menar att partiet fortfarande är EU-kritiskt. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljöpartiet öppnar för EU-skatt

I sitt manifest inför Europavalet kräver Miljöpartiet att EU ska bestämma vad den finansiella transaktionsskatten ska användas till. Vidare vill de ge EU en större verktygslåda för att straffa medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter.

Under helgen fastställde Miljöpartiet sitt valmanifest inför EU-valet i maj. För de två frågor där man lät medlemmarna ta ställning öppnade partiet för mer maktbefogenheter för EU.

För det första vill Miljöpartiet stärka EU:s möjligheter att straffa medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter.

– I de fall man kan se att ett medlemslands lagstiftning bryter mot de mänskliga rättigheterna så vill vi att EU ska kunna gå in med sanktioner mot det landet, säger Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet till Europaportalen.

EU kan redan i dag vidta åtgärder mot medlemsländer som bryter mot EU-lagar men Anders Wallner vill se fler verktyg för att sanktionera dem som exempelvis inför antihomolagar.

– Vi ser att många främlingsfientliga partier med extrema åsikter växer i flera medlemsländer och det är inte helt otänkbart att man kan se en ganska snabb utveckling där den sortens partier får inflytande. Då måste EU till exempel kunna tillfälligt frånta [medlemsländerna] rösträtten, ekonomiska sanktioner och i vissa fall ogiltigförklara lagstiftningen, säger Anders Wallner.

För det andra vill Miljöpartiet ge EU rätt att bestämma över intäkterna från den skatt på finansiella transaktioner som elva medlemsländer vill införa. Alternativet hade varit att låta de elva medlemsländerna själva avgöra vart dessa skattepengar skulle gå.

– Förslaget handlar om att man ska använda pengarna till gröna investeringar. Om man tar ett gemensamt beslut inom EU kan man också bestämma var de pengarna kan ge störst effekt så att man inte lägger pengarna i länder som redan har [tillräckliga resurser], säger Anders Wallner.

Anders Wallner menar dock att Miljöpartiet fortfarande är ett EU-kritiskt parti.

– Den svenska EU-debatten blir väldigt ytlig, att en formulering uppfattas som en helt ny inställning till EU-samarbetet. Det vi vill säga med det här manifestet är att vi har ett större fokus på frågor där det behövs ett starkt EU-samarbete men behåller vår EU-kritiska ingång. Vi vill inte att EU ska utvecklas till en Europeisk federation utan att medlemsländerna ska har mer frihet att bestämma, säger partisekreteraren.

Linda Berg, statsvetare med inriktning på Europafrågor vid Göteborgs universitet, ger honom delvis rätt.

– Det skulle kunna vara fullt möjligt att man tycker att EU ska har mer befogenheter på just dessa områden men samtidigt minska inflytandet på andra områden. Det ena behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med andra men på just de två specifika områdena så innebär det ju förstås att man förordar en förstärkning av EU:s makt, säger Linda Berg.

I EU-parlamentet sitter Miljöpartiet i den gröna partigruppen som samlar liknande partier från övriga medlemsländer och som allmänt anses ha en federalistisk EU-inställning.

Hur går det ihop med er EU-kritik?

– Den utmaningen tror jag alla svenska partier i Europaparlamentet har att man sitter i en grupp som är mer EU-federalistisk än ens eget parti. Vi ser det som en styrka [att vara med där], det är den grupp som är mest enig i voteringarna när det gäller sådana frågor som svenska väljare vill att EU ska vara som mest offensiv i, som miljö och mänskliga rättigheter, säger Anders Wallner.