Annons

De borgerliga partierna är splittrade i klimatfrågan och det förklarar förmodligen varför så många miljöorganisationer konstaterat att Sverige tappat tätpositionen, skriver Marita Ulvskog (S).

De borgerliga partierna är splittrade i klimatfrågan och det förklarar förmodligen varför så många miljöorganisationer konstaterat att Sverige tappat tätpositionen, skriver Marita Ulvskog (S).

Bild: EU-parlamentet

Hökmarks motstånd ökar EU:s beroende av rysk gas

Gunnar Hökmarks klimatpolitik innebär i praktiken att EU avskaffar sitt mål om mer förnybar energi. Det försvårar för EU att bryta beroendet av fossila bränslen och ökar beroendet av rysk gas.  Det skriver Marita Ulvskog, förstanamn på Socialdemokraternas vallista, i replik till Gunnar Hökmark (M).

Gunnar Hökmark (M) spekulerar kring vilken ”bördefördelning” EU:s medlemsländer ska göra om ett ambitiösare förnybarhetsmål införs (Europaportalen 140520). Problemet med Hökmarks resonemang är att frågan är inte är avgjord utan kommer lösas i förhandlingar mellan medlemsländerna och EU-parlamentet. Det mål Sverige får kommer fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser – syftet med förnybarhetsmålet är just att minska EU:s klimatpåverkan.

I Sverige har vi en elproduktion med mycket låga koldioxidutsläpp. Därför bör de svenska målen att inriktas på annat till exempel att satsa på mer bioenergi i fjärrvärmesektorn och att ställa om vår fordonspark till förnybart.

Gunnar Hökmarks linje innebär i praktiken att EU avskaffar sitt mål om mer förnybar energi eftersom medlemsstaterna slipper ett bindande nationella krav. Det är en kraftig försämring av dagens system som gör det svårare för Europa att bryta beroendet av fossila bränslen. Det är inte bra för klimatet och innebär att EU:s beroende av importerad gas från bland annat Ryssland ökar. 

De borgerliga partierna är splittrade i klimatfrågan och det förklarar förmodligen varför så många miljöorganisationer konstaterat att Sverige tappat tätpositionen. Moderaterna sitter i regering tillsammans med Centerpartiet och Folkpartiet. I Europaparlamentet stödde dessa två partier till exempel de bindande mål för förnybar energi som Gunnar Hökmark är en så benhård motståndare till.

EU-kommissionen bedömer att fortsatt bindande mål för andelen förnybar energi tillsammans med ett mål för energieffektivisering kan ge en halv miljon nya jobb inom EU. Genom att ha tre bindande mål ger vi en tydlig signal om politikens inriktning. Ökade investeringar i förnybara energialternativ och en verklig klimatomställning är viktigt för att få fler jobb och skapa en bättre framtid.

I Sverige finns det flera exempel på detta. Som en följd av EU:s bindande mål för hur mycket medlemsländerna ska öka sin försörjning av förnybar energi ökar nu medlemsländernas efterfrågan på ny miljöteknik. För ett företag som ABB innebär detta flera stor order på likströmsledningar avsedda för stora havsbaserade vindkraftsanläggningar i Tyskland, Danmark och Storbritannien. Detta leder till att företaget nu växer och att över 200 nya jobb skapas på en av företagets anläggningar i Karlskrona.

Vi vill att svenska företag ska vara ledande i utvecklingen av den fossilfria teknik som hela världen efterfrågar. Om företagen investerar i energieffektivare teknik vinner de också kostnadsfördelar. Utformar vi stödet till det svenska näringslivets omvandling på rätt sätt innebär omställningen inte en kostnad utan stora möjligheter till hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Det säger Gunnar Hökmark och moderaterna nej till. Vi socialdemokrater anser istället att EU är det forum där vi kan göra mest för klimatet. Där ska Sverige vara en drivande kraft för nya gröna jobb.

Med en ny socialdemokratiskt ledd regering i Sverige och en socialdemokratisk majoritet i Europaparlamentet kan investeringarna i nya gröna jobb ta fart på allvar.

Marita Ulvskog
Förstanamn på Socialdemokraternas vallista