Tuff slutdebatt inför söndagens EU-val

Klimatpolitiken blev viktigaste ämnet på slutdebatten mellan EU-valets toppkandidater, som också handlade om kuperade grisar, feminism och datalagringsdirektivet.

– Jag är kritisk till den svenska regeringen och Eskil Erlandsson som inte har använt sin röst, sade miljöpartisten Isabella Lövin i SVT:s EU-debatt som inleddes med frågan om djurskydd och det faktum att en majoritet av EU-länderna i dag inte efterlever reglerna, såsom förbud mot att kupera grisar.

– Jag har gjort vad som är möjligt att göra. Jag har tillsammans med djurskyddsorganisationer skrivit till den ansvariga kommissionären, försvarade sig folkpartisten Marit Paulsen.

Toppkandidaterna från de sju svenska partier som i dag finns representerade i EU-parlamentet drabbade på fredagkvällen samman i en två timmar lång debatt.

Piratpartiets förstanamn Christian Engström förklarade att hans parti röstar med den gröna gruppen i alla frågor utanför partiets kärnområde.

– Piratpartiet fokuserar på att försvara mänskliga rättigheter i den digitala miljön. Grisar ligger lite utanför det, sade han och drog ned kvällens första publikskratt.

Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ var inte inbjudna att delta i debatten, men FI:s hjärtefråga, feminism, fick ändå stort utrymme.

Vänsterpartiets Malin Björk gav en känga till Kristdemokraterna och Moderaterna för att deras EU-parlamentariker inte ställt sig bakom Estrelarapporten - en opinionsyttring om att kvinnor bland annat ska ha rätt att göra abort.

Lars Adaktusson (KD) och Gunnar Hökmark (M) sade att de inte ville föra upp jämställdhetspolitik på EU-nivå just eftersom de värnade svensk abortlag.

– Jag blir upprörd över att du försöker klistra åsikter på [Kristdemokraterna] som vi inte har. Vi tycker att kvinnan själv ska bestämma över sin kropp, sade Lars Adaktusson vänd mot Malin Björk.

Malin Björk tvingades därpå svara på varför Vänsterpartiet röstat mot ett förslag om könskvotering i bolagsstyrelser, något som bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstat för i EU-parlamentet.

– Vi vill ha en sådan lagstiftning på nationell nivå, svarade Björk.

Under debatten fick kandidaterna frågan om de skulle ha röstat för svenskt medlemskap i EU om det vore val i dag. Bara Malin Björk svarade nej, medan Marita Ulvskog (S), som kampanjat för nejsidan 1994, sade att det var en omöjlig fråga att svara på nu.

Klimatet tog en stor plats i debatten, inför att EU:s nästa klimat- och energipaket ska beslutas de kommande året. Isabella Lövin sade att det måste till bindande mål för förnyelsebar energi i alla EU-länder så att investerare satsar på förnyelsebart.

– Ni vill väl men det blir fel, sade Gunnar Hökmark. Vi ska ha ett utsläppsmål som är benhårt och som vi följer upp för varje land. Lövin och de andra vill ha 72 olika delmål.

– Vi måste ha styrmedel för förnybar energi och för att spara energi, i 28 länder. Ett enda mål är en dröm, tre mål då har du en plan, kontrade Lövin.

Lövin återkom till klimatinvesteringar i diskussionen om vad EU, där 26 miljoner är arbetslösa, kan göra för att skapa jobb. Och Centerpartiets Kent Johansson, starkt profilerad i klimatfrågan, framhöll vikten av att satsa på förnyelsebart för att göra EU oberoende av rysk gas.

Överlag framhöll de borgerliga partierna sina skillnader mer än de vanligtvis gör, bland annat inom klimatpolitiken, integritetsfrågor och jämställdhet. Centerpartiet och Kristdemokraterna, som riskerar att åka ur EU-parlamentet, försökte aktivera sina väljare i elfte timmen och stod ofta på motsatta sidor i debatten.

Ett annat tema som väckte debatt var frågor om integritet och övervakning. På frågan om kandidaterna någonsin olovligt fildelat svarade alla nej förutom Christian Engström som sade att han av princip inte tänkte erkänna en brottslig handling.

Engström kritiserade allianspartierna för att den svenska regeirngen ännu inte rivit upp datalagringsdirektivet, som tvingar operatörer att samla in och spara uppgifter om tele- och datatrafik, trots att EU-domstolen dömt ut direktivet.

– Vi har röstat mot varje gång EU-parlamentet har haft det uppe för beslut. Den här frågan beslutas på EU-nivå och ska upphävas på EU-nivå, försvarade sig Kent Johansson.

Det parti som däremot röstade för direktivet 2006 var Socialdemokraterna, och Marita Ulvskog var vag på punkten om hon tyckte att direktivet borde rivas upp eller inte.