Hoppa till artikelns andra spalt.

En miljon färre arbetslösa i EU

Mellan april i år och samma månad 2013 har antalet arbetslösa i EU-länderna minskat med över en miljon personer.

Andelen arbetslösa i EU-länderna under april i år var 10,4 procent, ned med 0,5 procentenheter sedan april 2013. Det motsvarar en minskning med nästan 1,2 miljoner personer, vilket framkommer av en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Största minskningen av andelen arbetslösa skedde i krislåneländerna Portugal, Irland och Spanien. I Sverige var minskningen av andelen arbetslösa 0,1 procent.

Sammanlagt var 25,5 miljoner EU-medborgare arbetslösa under april 2014.