I utskotten genomförs mycket av det dagliga arbetet i EU-parlamentet. Arkivbild.

I utskotten genomförs mycket av det dagliga arbetet i EU-parlamentet. Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

EU-parlamentarikerna tar plats

Socialdemokraterna rör om i grytan när EU-parlamentets ledamöter får sina utskott tilldelade.

På torsdagen spikades vilka utskott EU-parlamentarikerna ska sitta i under de kommande fem åren. Utskotten utgör i många fall grunden till arbetet i EU-parlamentet – det är där viktiga lagförslag mejslas fram innan de går till omröstning.  

De tre svenska moderata och de två folkpartistiska EU-parlamentarikerna, som alla valdes om i EU-valet, sitter med några smärre förändringar kvar i sina gamla utskott.

Men Socialdemokraterna har gjort ett omfattande byte av utskott – ingen av de fyra omvalda sitter kvar i sina gamla ordinarie utskott.

Det är en medveten strategi enligt Socialdemokraternas delegationsledare Marita Ulvskog.

– Vi har en tanke om att hålla ihop det som på ett eller annat sätt berör jobben, massarbetslösheten och fackliga rättigheter, säger Marita Ulvskog som menar att partiet fått de utskott man önskat.

Men detta är ju frågor som Socialdemokraterna drivit länge, på vilket sätt är detta nytt nu?

– Det var inte fullt lika metodiskt under förra mandatperioden. Då hade vi inte riktigt samma sammanhållna idé om jobben. Nu är det en tydligare dagordning, vi koncentrerar oss på det som är absolut viktigast, säger hon och tillägger att hon inte tror att det är en stor nackdel att byta utskott.

Av de tjugo svenska EU-parlamentarikerna är sex ordinarie ledamöter i två utskott. Alla dessa är dock så kallade neutrala utskott vilket innebär att de inte är lagstiftande och att ledamöterna kan sitta som fullvärdig medlem även i andra utskott. De anses även vara mindre arbetskrävande än övriga utskott.

En svensk EU-parlamentariker, Miljöpartiets Bodil Ceballos, sitter i tre ordinarie utskott. Hon är nöjd med fördelningen av utskotten och tror att hon kommer klara att täcka alla.

– Jag har fått de utskott jag ville ha. Dessutom har jag fått utskottet för framställning på köpet, säger Bodil Ceballos och syftar på utskottet som fungerar som en ombudsman för EU-medborgarna.

– Jag ska pussla ihop det helt enkelt, det är inte ett jättestort utskott. Underutskottet för säkerhet och försvar har inte sammanträden lika ofta. Det är ju frågor jag arbetat med tidigare, säger hon och syftar på sitt tredje utskott som också är neutralt.

Det svensktätaste utskottet är utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Fem svenska EU-parlamentariker är ordinarie ledamöter där och två är ersättare. Bodil Ceballos tror att anledningen är att migration avhandlas i det utskottet.

– Vi är nog rätt så intresserade allihop av migrationsfrågan. Jag tycker det är bra att vi är många [svenskar] där för vår nordiska syn på migration behöver får mer fotfäste.

Först i nästa vecka, under de första utskottsmötena för det nya parlamentet, väljs ordförande och vice ordförande i de olika utskotten. Förutom att fördela ordet under utskottsmötena leder ordförandena även förhandlingarna, de så kallade trilogerna, med medlemsländerna och EU-kommission samt företräder utskottet i olika sammanhang.