EU-kommissionen backar om vilseledande svenskt företag

Tidigare i år hotade EU-kommission företagen Ahlstrom och Munksjö med mångmiljonböter då de misstänkte sig ha fått vilseledande uppgifter från dem.

I samband med att finska Ahlstrom och svenska Munksjö skulle slå ihop produktionen av specialpapper för bland annat sandpapper lämnade företagen uppgifter om konkurrensläget något som kommissionen misstänkte var felaktiga och vilseledande.

Vid närmare undersökning visar det sig att företagen inte alls kan anses ha vilselett EU-kommissionen varför kommissionen på onsdagen meddelar att de lägger ner sin undersökning mot företagen. Dock menar kommissionen att de borde ha fått rätt information från början.

Om företagen fällts för vilseledande information kan EU-kommissionen utdöma böter på upp till en procent av den årliga globala omsättningen för de berörda företagen.