Finansminister Magdalena Andersson är avvaktade mot Junckers utlovade investeringsplan.

Finansminister Magdalena Andersson är avvaktade mot Junckers utlovade investeringsplan.

Bild: Anders Selnes

Nya finansministern: Junckers investeringsplan väldigt oklar

Den tillträdande EU-kommissionsordföranden Junckers stora investeringsplan för tillväxt och nya jobb möts med avvaktade från svenskt håll.

När den nya svenska finansministern Magdalena Andersson (S) i nästa vecka träffar sina ministerkollegor i Luxemburg står behovet av ökade investeringar i EU högt upp på agendan.

Den tillträdande EU-kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker har lovat att ta fram en investeringsplan på 300 miljarder euro, motsvarande 2,7 biljoner kronor, för de kommande tre åren. Syftet är att öka tillväxten och skapa nya arbetstillfällen genom investeringar i infrastruktur, utbildning, forskning och förnybar energi.  

En del av pengarna antas komma från EU-budgeten, en annan del från Europeiska investeringsbanken, EIB, och privata aktörer och en tredje del av finansieringen antas EU-länderna själva stå för. Från svensk sida vill regeringen inte kommentera planen.

– Det är väldigt oklart vad det innebär i praktiken. När [Finlands Jyrki Katainen] som ska vara ansvarig för planen blev utfrågad i [Europaparlamentet] framstod det som väldigt oklart. Så jag får återkomma när det bli tydligare vad man avser att göra, sade finansminister Magdalena Andersson (S) till Europaportalen vid riksdagens EU-nämnd på fredagen.

Vad tycker du om idéen att försöka investera sig ur krisen?

– Självklart kan ökade investeringar vara en viktig del att komma ur krisen. Där har ju också IMF kommit med policyrekommendationer om att försöka öka investeringarna. Samtidigt måste detta balanseras mot det faktum att man har problem med statsfinanserna i många länder.

Så du är avvaktande?

Ja, det gäller att balansera det på ett bra sätt. Då handlar det om att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt.