Frankrike tillhör de starkaste motståndarna mot GMO. Storbritannien och Sverige är dock mer positiva. Arkivbild.

Frankrike tillhör de starkaste motståndarna mot GMO. Storbritannien och Sverige är dock mer positiva. Arkivbild.

Bild: Fredrik Haglund

Bäddat för GMO-bråk i EU

EU-parlamentet går emot medlemsländerna och vill göra det ännu lättare för dem att förbjuda GMO-grödor.

Med siffrorna 53 mot 11 och två som avstod röstade EU-parlamentets miljöutskott på tisdagen för att ge medlemsländerna större möjligheter att säga nej till genmodifierade grödor.

– Den beslutade åtgärden kommer att se till att medlemsländerna mer flexibelt kan för begränsa och förbjuda odling av GMO-grödor om de så önskar, sade belgiska liberala Frédérique Ries som leder arbetet med frågan i EU-parlamentet.

Beslutet innebär att EU-parlamentet går mycket längre än medlemsländerna när det gäller möjligheten att förbjuda GMO.

Medlemsländernas miljöministrar träffade, efter långa förhandlingar, i juni i år en kompromiss om hur GMO-grödor ska hanteras.

I dag ligger beslutsmakten om huruvida en GMO-gröda ska få användas i medlemsländerna hos EU-kommissionen.

Medlemsländernas kompromiss ändrade inte det faktum att det är kommissionen som bestämmer, men låter samtidigt enskilda länder blockera olika genmanipulerade grödor av andra skäl än de hälso- och miljöskäl som bedöms i EU.

Uppgörelsen fick kritik från miljöorganisationer som Greenpeace för att den var för svag och bland annat gav GMO-företag en formell roll i processen när ett land blockerar en gröda.

Men nu går alltså EU-parlamentet längre än medlemsländerna. Bland annat utökas den lista på orsaker som medlemsländerna kan peka på när de vill förbjuda en GMO-gröda.

GMO-företagen ska heller inte formellt få vara med och förhandla när ett medlemsland överväger ett förbud på en gröda. Den tidsgräns på två år på förbuden som medlemsländerna ville ha försvinner. Det blir även svårare att överklaga ett beslut. Medlemsländerna ska även kunna förbjuda alla GMO-grödor och inte varje gröda var för sig som medlemsländernas kompromiss gjorde gällande.

Greenpeace välkomnade utskottets beslut.

– Tummen upp för det nya EU-parlamentet för att det vill säkra ett GMO-fritt jordbruk och miljö för européerna, sade Marco Contiero, ansvarig för jordbruksfrågor på Greenpeaces EU-kontor i ett uttalande.

Förhandlingar mellan EU-parlamentet, medlemsländerna och EU-kommissionen inleddes på tisdagseftermiddagen.