Korruptionen minskar i EU – ökar i Sverige

Sverige har tillsammans med Frankrike och Malta som enda EU-länder under det senaste året tappat i det världsledande indexet över korruption.

Det är organisationen Transparency International som varje år sammanställer den upplevda korruptionen i länders offentliga sektor.

Danmark utökar sin ledning från i fjol och är det minst korrupta landet i världen. Sverige tappar dock två poäng på den hundragradiga skala där 0 är mest korrupt och 100 minst. I EU är det utöver Sverige bara Frankrike och Malta som går bakåt.

Tappet innebär att Sverige förlorar fjolårets delade tredjeplats till en fjärdeplats. Vad ökningen av den ökade upplevda korruptionen beror på framgår dock ej. Indexet bygger på ett antal expertbedömningar och undersökningar, i EU-ländernas fall mellan fem och nio per land.

Transparency International skriver att korruptionen i många länder i Europeiska unionen är oförändrade eller har förbättrats något. I genomsnitt minskade korruptionen med nästan en poäng.

”Delvis beror detta på att den ekonomiska situationen har stabiliserats [och] att regeringarna i vissa fall börjat bekämpa inhemsk korruption”, heter det.

I botten av EU-länderna rankas Italien på samma plats som Bulgarien, Grekland och Rumänien.

Transparency International noterar att det under året skett demonstrationer mot korruption i Spanien, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Tjeckien och Slovakien.