Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordframgång för svensk film- och TV

2014 har varit det bästa året för svenska film- och TV-branschen någonsin när det gäller att få ekonomiskt stöd från Bryssel.

I år beviljade EU Sverige cirka 70 miljoner kronor i stöd. En av den största mottagaren är TV-serien Bron som fått närmare tio miljoner kronor. Endast tre andra filmprojekt i EU, två brittiska och ett franskt projekt, har fått så mycket pengar som Bron.

Stödet till den audiovisuella sektorn hämtas ur EU-budgeten som 2014-2020 har reserverat 13,5 miljarder kronor för anslag till olika kulturprojekt, däribland film i 28 medlemsländer.

Kultursektorn i vid mening antas stå för 4,5 - 5 procent av EU-ländernas samlade bruttonationalprodukt, BNP.