Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sondering: Ukrainare föredrar EU

Tre gånger så många ukrainare föredrar närmare relationer med EU som med Ryssland. Men många vill ha både och.

Tusen ukrainare tillfrågades tidigare under hösten huruvida de hellre ser att landet rör sig närmare EU eller Ryssland, även om relationerna med den andra parten skulle försämras.

Annons

43 procent svarade att de föredrar EU medan 14 procent föredrar Ryssland. Drygt en fjärdedel, 27 procent, anser att det är viktigt att ha nära relationer med både EU och Ryssland. Det visar en opinionsundersökning från Gallup.

I de södra och östra delarna av landet, delvis ockuperade av pro-ryska miliser, fördrog en något större andel, 26 mot 24 procent, närmare samarbete med Ryssland än EU. Den största andelen, 31 procent, vill dock ha nära samarbete med båda.

De tillfrågade ukrainarna förespråkade även närmare relationer med USA än med Ryssland.