Majssorten MON 810 är den enda genmodifierade grödan som odlas i EU. Arkivbild.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

GMO-bråk uppklarat – medlemsländerna får mer att säga till om

Efter år av låsta förhandlingar har EU-parlamentet godkänt en överenskommelse som utökar medlemsländernas möjligheter att förbjuda GMO-grödor. 

Med 480 för och 159 mot och 58 som av stod ställde sig EU-parlamentet på tisdagen bakom den provisoriska uppgörelse som representanter från parlamentet och medlemsländerna nådde i december – fyra år efter att EU-kommissionen lade fram förslaget. 

– Med det här avtalet får de länder som vill begränsa odlingen av GMO:er mer frihet. Det blir också ett riktmärke i den fortfarande pågående debatten om GMO:er, sade den belgiska liberalen Frédérique Ries som ansvarat för frågan i EU-parlamentet, efter omröstningen.

I dag ligger beslutsmakten om huruvida en GMO-gröda ska få användas i medlemsländerna i slutänden hos EU-kommissionen. Men med den nya lagen får varje medlemsland möjlighet att stoppa EU-godkända GMO-grödor med hänvisning till en rad olika skäl som bland annat socioekonomiska effekter och jordbrukspolitiska skäl. Medlemsländerna får dock inte förbjuda dem av miljömässiga eller hälsoskäl, en bedömning som EU-kommissionens livsmedelsmyndighet Efsa är ensam om att få göra.

Miljöorganisationen Greenpeace är kritisk till detta och oroas samtidigt för att GMO-företag med den nya lagen kan komma rättsligt utmana de länder som förbjuder deras grödor.

– [Lagen] har en del stora brister: den tillåter biotekniska företag att förhandla med valda regeringar och exkluderar det starkaste rättsliga argumentet för att förbjuda GMO-grödor – bevis att det gör skada på miljön, sade Marco Contiero, ansvarig för EU:s jordbrukspolitik på Greenpeace i ett uttalande.

Även den biotekniska sektorn i Europa är kritisk till tisdagens beslut och menar att det leder till att vetenskapliga rön om GMO-grödor påverkan undergrävs. 

– Medlemsländerna kommer att ges makt att förbjuda produkter som har godkänts på EU-nivå och de kommer tillåtas att basera dessa förbud på icke-vetenskapliga grunder, sade Jeff Rowe, ordförande i branschorganisationen EuropaBio i ett uttalande.

Den nya lagen träder i kraft under våren.