EU:s utrikeschef Federica Mogherini och statsminister Stefan Löfven under EU-toppmötet.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s Rysslandssanktioner knyts till fredsavtal

EU-ledarna har enats om att i praktiken förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland till årets slut. Samtidigt ska man ta fram en plan för att motverka den ryska "desinformationskampanjen". 

EU-ländernas stats- och regeringschefer kunde inte formellt enas om huruvida de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland skulle förlängas.

Vissa länder, som Italien, Grekland och Tjeckien, vill ge ryssarna mer tid på sig att nå den vapenvila som Minskavtalet februari slog fast. Men bland annat Sverige och Tyskland hade hellre sett att ett beslut om förlängning av sanktionerna togs på EU-toppmötet.

Istället blev det en kompromiss, sanktionerna knyts till Minskavtalet.

– De ekonomiska sanktionernas varaktig ska tydligt länkas till det fulla efterlevandet av Minskavtalet, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk efter toppmötet och tillade att detta väntas enligt avtalet ske först i slutet av året.

Kompromissen innebär att både motståndarna och förespråkarna av en förlängning kan se sig som vinnare. Motståndarna eftersom det inte blev något beslut om förlängning och förespråkarna eftersom anknytningen till Minskavtalet i praktiken innebär en förlängning till årets slut.

– Jag är nöjd med sanktionsbeslutet för det viktigaste är att EU är enigt och att man gör den här kopplingen till Minsköverenskommelsen. Det är pressen att få Minsköverenskommelsen implementerad som är viktig, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Stats- och regeringscheferna är redo att vidta ytterligare sanktioner mot Ryssland ”om nödvändigt”.

EU-ledarna enades även om att ge unionens utrikeschef Federica Mogherini i uppdrag att till toppmötet i juni ta fram en plan på hur de ska motverka ryska ”disinformationskampanjer”. Som ett led i detta ska ett ”kommunikationsteam” tas fram.

– Vi har konstaterat att det finns en massiv kraftig rysk propaganda i området och det pågår också utanför Ukraina. Då får man göra vad man kan för att få en annan bild av situationen och det är exempelvis stöd till olika mediala nätverk, sade Stefan Löfven till Europaportalen.

Under toppmötet utsågs även nästa generalsekreterare för Europeiska rådet. Det blir Jeppe Tranholm-Mikkelsen som för närvarande är Danmarks EU-ambassadör i Bryssel. Generalsekreteraren, som är en inflytelserik post, bistår rådsordförande Tusk i dennes arbete.