Sverige klarar sysselsättningsmål

För första gången sedan början på den ekonomiska krisen stiger sysselsättningsgraden i EU.

Under 2014 ökade sysselsättningsgraden – andelen av hela befolkningen mellan 20 och 64 år som har arbete, i EU-länderna till 69,2 procent – den första ökningen sedan 2008 då den nådde toppnoteringen 70,3.

EU har som mål att nå en sysselsättningsgrad på i genomsnitt 75 procent till år 2020. Denna nivå är olika beroende på medlemsland och för Sverige är målet 80 procent, ett mål som nåddes redan i fjol. Det enda andra EU-land som också nått sitt specifika sysselsättningsmål är Tyskland.

I alla medlemsländer är sysselsättningsgraden för män högre än bland kvinnor. Den största skillnaden finns på Malta och den minsta i Finland.