Projektion över framtida klimatmål.

Bild: Europeiska miljöbyrån

Hoppa till artikelns andra spalt.

Mycket svårt nå framtida klimatmål

EU har redan klarat sina utsläppsmål för år 2020 men därefter ser det svårare ut att klara klimatmålen. – Det kommer behövas mer sofistikerad teknologi, säger Miguel Arias Cañete, EU:s klimatkommissionär.

Europeiska miljöbyrån EEA presenterade på tisdagen sin årliga rapport om EU-ländernas klimatpåverkan.

– EU är på väg att nå sina mål om minskade utsläpp år 2020. Dagens rapporten visar att mellan 1990 och 2014 minskade våra utsläpp med 23 procent. Vi har klarat det bättre än man trott, sade EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete i samband med att rapporten presenterades.

Målet är att år 2020 minska utsläppen med 20 procent jämfört med basåret 1990. Alla länder förutom fyra – Belgien, Österrike, Luxemburg och Irland – ser dessutom ut att klara sina nationella mål till 2020. Om nuvarande trend håller i sig räknar Europeiska miljöbyrån med att utsläppen kommer minska med 25 procent till 2020.

Alla sektorer har minskat sina utsläpp förutom transportsektorn.

Men de högt satta målen om en utsläppsminskning på 80-95 procent till år 2050 kommer inte nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. Hittills har i genomsnitt utsläppen av växthusgaser minskat med en procentenhet per år, men enligt miljöbyråns chef Hans Bruyninckx måste den genomsnittliga minskningen öka till 4,6 procentenheter per år.

Annons

–  Rapporten visar att det krävs en grundläggande förändring i vårt sätt att producera och använda energi i Europa om vi ska nå våra långsiktiga mål för 2030 och 2050, sade Hans Bruyninckx.

Klimatkommissionär Cañete menar att det kommer att bli svårare att få ned växthusgaserna efter 2020.

– Vägen framåt från 2020 är mycket svårare. Det kommer behövas mer sofistikerad teknologi, sade Cañete.

Förhandlingar om hur EU:s utsläppsrätter ska se ut från 2020 när det nuvarande systemet löper ut har precis påbörjats mellan medlemsländerna men väntas inte bli klart på minst ett år. Utsläppsrätterna är EU:s viktigaste instrument för att minska växthusgaserna.

I veckan förhandlar världens länder i tyska Bonn om ett avtalsutkast inför klimattoppmötet i Paris i slutet av året. EU-kommissionen företräder på Parismötet alla medlemsländer och hoppas på ett bindande avtal för att minska den globala uppvärmningen. Men Miguel Arias Cañete hyser betänkligheter om möjligheterna att lyckas med det.

– Parisöverenskommelsen måste fylla sitt syfte och syftet är att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader. Vi når för tillfället inte tvågradersmålet, sade Cañete.