Svensk tillväxt dubbelt så stark som EU-snittet

Sverige har under det senaste året haft en av de starkaste ekonomierna av jämförbara EU-länder.

På årsbasis hade den svenska bruttonationalprodukten, BNP, i slutet av september vuxit med närmare fyra procent, visar siffror från Eurostat. Det är klart bättre än alla medlemsländer som var med i EU innan den stora utvidgningen 2004, de så kallade EU15-länderna, och dubbelt så mycket som EU-genomsnittet.

För Irland, som har en starkt växande ekonomi, finns dock inga uppgifter tillgängliga för årets tredje kvartal.