Flyktingar vid gränsövergång mellan Österrike och Tyskland. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Européer vill ha omfördelning av flyktingar

Närmare fyra av fem invånare i EU vill att medlemsländerna delar rättvist på de flyktingar som söker skydd.

79 procent av de tillfrågade i en sondering i alla EU-länder håller med om påståendet att ”antalet asylsökande bör fördelas mellan EU-länderna på ett rättvist sätt”. Det visar en opinionsundersökning som den tyska stiftelsen Bertelsmann gjort.

Annons

Men skillnaden mellan de ”nya” och ”gamla” medlemsländerna är stor. I de nya, alltså de som gick med i den stora utvidgningen 2004, ställer sig 54 procent bakom det medan 85 procent är för en gemensam flyktingfördelning i de gamla medlemsländerna.

Över två tredjedelar anser dessutom att de länder som inte tar sin beskärda dela av flyktingarna bör få mindre EU-stöd. Detta är dock en majoritet i de nya medlemsländerna mot.

Samtidigt vill drygt hälften, 52 procent, att EU ska ansvara för asyl- och migrationspolitiken. 22 procent anser att medlemsländerna bör ansvara medan 27 procent menar att ansvaret bör ligga hos både EU och medlemsländerna.