Starkast tillväxt på flera år

EU-ländernas tillväxt ser ut att bli den högsta på fem år.

Preliminära tillväxtsiffror från Eurostat för fjolårets sista kvartal tyder på att ekonomin växte med 1,8 procent under 2015. Inte sedan 2010 har tillväxten varit starkare.

Klart högst tillväxt såg Irland, trots att uppgifter för sista kvartalet ännu inte finns tillgängliga. Spanien, som liksom Irland genomgått en djup ekonomisk nedgång tvingades ta krislån, har också sett en stark återhämtning med den största tillväxten sedan 2007.

För Sverige finns heller inga uppgifter för sista kvartalet. Trots detta ser den svenska ekonomin ut att gå bäst av alla medlemsländer förutom Irland och Spanien som var med i EU innan den stora utvidgningen 2004, de så kallade EU15-länderna.