Hoppa till artikelns andra spalt.

Stort missnöje med medias rapportering om flyktingar

En majoritet av befolkningen i sju europeiska länder anser att medias rapportering om flyktingar och invandring är inkorrekt och obalanserad.

I alla sju länder förutom i Danmark anser de tillfrågade i en färsk opinionsundersökning att media rapporterar inkorrekt om flyktingar och asylsökande. Störst är missnöjet i Tyskland där två av tre inte tycker att rapporteringen är korrekt. Motsvarande siffra i Sverige är närmare tre av fem.

I alla länder förutom Danmark och Norge anser en majoritet av de tillfrågade dessutom att rapporteringen är obalanserad – att den antingen är alltför positiv inom flykting- och invandringsfrågor eller alltför negativ.

Annons

Sverige är det land i undersökningen där flest personer anser att mediarapporteringen är balanserad.