EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen Federica Mogherini lovar satsningar i norra Sverige och Finland. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vår säkerhet och välstånd står på spel i Arktis

EU satsar miljardbelopp i norra Sverige för att skydda Arktis. Men oron för Arktis är inte bara en miljöfråga. Det skriver kommissionärerna Federica Mogherini och Karmenu Vella.

Om det finns en plats på jorden där klimatförändringarna är väldigt kännbara, så är det den arktiska regionen. Arktis värms upp dubbelt så snabbt som övriga världen. Vinterisarna har minskat med drygt en miljon kvadratkilometer – en yta lika stor som Frankrike och Tyskland tillsammans.

Och här i Europa har somrarna blivit torrare, vintrarna kortare och vi drabbas allt oftare av översvämningar och stormar.

Men oron för Arktis är inte bara en miljöfråga. Vår egen säkerhet och vårt eget välstånd står på spel. Det är hög tid för en integrerad ansvarsfull EU-politik, inte bara för Arktis ekosystem, utan också för att främja det arktiska områdets strategiska betydelse för den regionala och globala säkerheten, och dess centrala plats i vår utrikespolitik.

Därför har vi i veckan lagt fram ett förslag om en integrerad EU-politik för Arktis som ska stimulera social och ekonomisk utveckling för hela regionen norr om polcirkeln. Nu måste vi leva upp till miljöavtalet i Paris.

Arktis, med sina fyra miljoner invånare, kan bli en global ledstjärna för hållbar utveckling. med ren energi, havsbaserad vindkraft, vågkraft och geotermisk energi. I EU:s nordligaste delar frodas innovativ teknik, och vi måste göra allt för att dessa områden ska få full tillgång till den inre marknaden. Naturturismen, som fått ett uppsving i Lappland och på Island, gynnar den lokala ekonomin och har stor utvecklingspotential.

EU måste driva på en hållbar ekonomisk utveckling och här spelar Danmark, Sverige och Finland en nyckelroll. Vi måste skydda den mycket känsliga miljön i Arktis, främja en cirkulär ekonomi och respektera ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Många av dem är EU-medborgare och deras kultur är vår kultur.

Europeiska fonden för regional utveckling satsar nära 10 miljarder kronor i norra Sverige och Finland fram till 2020. Ytterligare 400 miljoner kronor kommer att gå till forskning om Arktis under 2016 och 2017.

Arktis ligger i gränslandet mellan tre kontinenter. Det som händer norr om polcirkeln påverkar hela Europa och världen. Därför måste vi ta vårt ansvar.

Vår planet krymper för varje dag. Människor och ekosystem i Arktis drabbas av våra utsläpp, våra plastpåsar, vårt industriella fiske.

Men också vi behöver ett säkert och tryggt Arktis. Därför måste vi föra en politik som skyddar denna ömtåliga region och bevarar den för nuvarande och kommande generationer. En bättre framtid för Arktis, är en bättre framtid för oss alla.

Federica Mogherini
EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen

Karmenu Vella
EU-kommissionär med ansvar för miljö- och fiskeripolitik