Vladan Lausevic, ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län.

Vladan Lausevic, ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län.

Bild: Nermina Wikström

Behandla inte EU som utrikespolitik

Efter att Sverige äntligen fått en EU-minister återstår bara att ta bort EU-frågorna från utrikesdepartementet.  Att jämföra EU med FN är direkt missvisande. Det skriver Vladan Lausevic, ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län.

I samband med förra veckans regeringsombildning återinförde regeringen EU-ministerposten. Regeringens beslut är positiv i en tid när unionen trots alla kriser håller på att integreras allt mer. Nya och bättre former av regleringar från Bryssel kommer att hanteras i framtiden vilket ställer krav på förvaltningen. Samtidigt kvarstår problematiken med att Utrikesdepartementet ska sköta förvaltningen av beslut på unionsnivån.

I september 2014 uttalade sig statsministern i regeringsförklaringen att Sverige skulle vara fortsatt engagerad i ”internationella organisationer” som EU och FN. Att likställa EU med FN eller indirekt kalla unionspolitik för utrikespolitik är dock väldigt missvisande. Eftersom Europeiska Unionen, vars regeringens företrädare också är medborgare av, fungerar idag närmast som en konfederation av demokratiska stater.

Det märks bland annat i hur unionens budget är utformad, betydelsen av valutan euron och medborgarnas deltagande i valet till världens enda demokratiska övernationella parlament. Dessutom i Sveriges grundlag är det inskrivet att Sverige är medlem i Europeiska unionen. Om regeringens företrädare vill vara unionsbyggare så bör regeringens politiska kommunikation om EU-politik se annorlunda ut.

Ett beslut som tas i Bryssel är inte och bör inte tolkas som ett utrikespolitiskt beslut. Det är och bör ses som ett internt och närmast konfederalt beslut som påverkar både stater och medborgare.

Annars sprids en missvisande information bland medborgarna om unionens identitet vilket är djupt problematiskt. Sverige har inte en utrikespolitisk relation med EU utan är en del av unionen. Därför är inte UD den myndigheten som är bäst lämpad att hantera ärenden som kommer från unionens huvudstad.

Ett steg i rätt riktning är därför att utgå ifrån att EU-ministern behöver en självständig organisation inom förvaltningen. Därför bör regeringen återgå till samma form som rådde under Alliansregeringens tid.

Vladan Lausevic
Ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län