Sondering: Fransmän mer EU-kritiska än britter

I flera medlemsländer däribland Sverige har stödet för EU minskat stadigt.

Amerikanska opinionsföretaget Pew Research har tillfrågat invånarna i tio EU-länder om deras syn på EU. I sex av länderna, däribland Sverige, är en större andel positiva till unionen än som är negativa.

Mest kritisk syn har grekerna följt av fransmännen som enligt undersökningen har en mer negativ syn EU än britterna som om två veckor ska rösta om landets framtida medlemskap.

I Sverige svarade 54 procent att de hade en positiv syn på EU medan 44 sade motsatsen.

Pew Research har även delat in synen på EU efter hur de tillfrågade placerade sig på en politisk höger-vänsterskala. I länder som Storbritannien och Italien är det de som anser sig ligga till vänster om mitten som är mest positiva till EU. I Sverige och Spanien däremot är det högersympatisörer som har en ljusare bild av EU.