Svenskar: Ganska bra att vara EU-medlem

Betydligt fler svenskar anser att EU-länder vunnit på att vara med i unionen än som anser att de förlorat på medlemskapet.

43 procent av svenskarna anser att de flesta eller alla EU-länder vunnit på medlemskapet. Det visar en Sifo-undersökning som Europaportalen låtit genomföra.

Endast elva procent menar att alla eller de flesta medlemsländer förlorat på att vara med i EU. Drygt en tredjedel anser att ungefär lika många länder förlorat som vunnit.

Fördelat på de tillfrågades partisympatier anser de som stödjer allianspartierna i en något högre grad att fler länder vunnit på EU-medlemskapet än hos de rödgrönas väljare. Det stämmer överens med bilden att de svenskar som ser sig ligga högerut på den politiska skalan är mer EU-positiva än de som anser sig ligga till vänster.