Sverige utan medalj i korruptionskampen

Sverige hamnar utanför pallplats när graden av korruption i världens länder rankas.

Sverige, Danmark och Finland tappar varsitt poäng i organisationen Transparency Internationals årliga sammanställning av den upplevda korruptionen i den offentliga sektorn i världens länder. Tappet innebär att Nya Zeeland i år toppar som världens minst korrupta land tillsammans med Danmark.

Jämfört med fjolårets ranking har korruptionen förbättrats något i fyra EU-länder, förblivit oförändrad i nio och försämrats i övriga femton medlemsländer. Den största försämringen har skett på Cypern, Nederländerna och Ungern.

Transparency International skriver i en analys att det under det senaste året inte skett några ”drastiska förändringar i Europa och Centralasien” men att detta ”inte indikerar att kampen mot korruption har förbättrats, snarare det motsatta”.

Bulgarien, Grekland och Italien de EU-länder där korruptionen upplevs vara värst.