Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige gav näst flest asyl i EU

Antalet beviljade asyltillstånd i EU har fördubblats och Sverige gav allra flest i förhållande till befolkningen.

Över 700 000 personer fick under 2016 asyl i EU-länderna, enligt en sammanställning från Eurostat. Jämfört med året dessförinnan är det mer än en fördubbling.

Tyskland gav flest personer asyl följt av Sverige. Men i förhållande till befolkningsstorlek var Sverige det generösaste landet i EU att bevilja internationellt skydd – över 7000 per en miljon invånare.

Hur villiga medlemsländerna är att bevilja asylansökningar skiljer sig mycket åt. Sämst var Polen med endast tio positiva svar per en miljon invånare, sammanlagt 390 personer.

Mellan länderna är skillnaden även mycket stor i hur lätt det var att få sin ansökan beviljad. Lättast var det i Slovakien där fyra av fem ansökningar beviljades. Svårast var det i Ungern där endast drygt sju procent fick sina ansökningar beviljade. I Sverige beviljades närmare två av tre ansökningar.

Den klart största gruppen som beviljades asyl var syrier som stod för mer än hälften. Därefter kommer irakier och afghaner.