Index: Sverige bästa EU-land för näthandel

Antalet personer som handlar på nätet fortsätter att öka och Sverige hamnar i topp när EU-kommissionen rankar förutsättningarna för näthandel.

Under de senaste tio åren har andelen invånare i EU-länderna som handlat på nätet i det närmaste fördubblats. Enligt EU-kommissionens senaste sammanställning hade över 55 procent näthandlat under det senaste året.

Enligt det index som kommissionen årligt tar fram över förutsättningarna för näthandel hamnar Sverige på första plats. I indexet ingår bland annat kunskap om konsumenträttigheter, tillit, oegentligheter i handeln och hur tvister löses.

Britterna är de som i störst utsträckningar har shoppat på nätet med svenskarna på fjärde plats.

Även förtroendet för näthandlare i det egna landet och i andra EU-länder har ökat kraftigt, men 10 respektive 21 procentenheter sedan förra årets sammanställning.