Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för krishantering vill se ökat EU-stöd vid naturkatastrofer.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökat EU-stöd vid naturkatastrofer

Efter flera stora naturkatastrofer i Europa föreslår kommissionen en EU-reserv som ska stärka unionens förmåga att hantera bränder och andra katastrofer.

– Klimatförändringar har förändrat förutsättningarna. Det nuvarande systemet räcker inte längre till, sade Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för krishantering på en presskonferens på torsdagen.

För att stärka den europeiska kapaciteten vill EU-kommissionen inrätta vad de kallar rescEU - en civilskyddsreserv på europeisk nivå. Den kan bestå av flygplan, vattenpumpar, sök- och räddningsinsatser och fältsjukhus som ska kunna sättas in vid till exempel översvämningar, skogsbränder, jordbävningar och epidemier.

Kommissionen föreslås ha den operativa kontrollen och besluta om användningen. Kostnaderna kommer enligt kommissionär Stylianides uppgå till 280 miljoner euro, motsvarande 2,7 miljarder kronor, de kommande tre åren och de ska täckas med EU-medel.

Frivilligt system inte tillräckligt

Tanken är att EU-reserven ska komplettera medlemsländernas nationella resurser och ersätta dagens civilskyddsmekanism som baseras på frivilliga bidrag från EU-länderna.

Kommissionen konstaterar att det nuvarande frivilliga systemet inte har räckt till när flera länder har drabbats av naturkatastrofer samtidigt. Under 2017 har fler än 200 personer dödats av naturkatastrofer i Europa och över en miljon hektar skog har förstörts. EU har heller inte kunnat gå in då unionen saknar egen kapacitet för att bistå överbelastade länder.

Enligt kriskommissionären Stylianides är det därför brådskande att agera.

– Nästa katastrof lurar runt hörnet och inget land är immunt. Vi måste vara redo, sade han.