Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kompromiss på väg om utländska chaufförers villkor

EU-parlamentets transportutskott har enats om sin förhandlingsposition i ett omfattande lagstiftningspaket för lastbilstransporter i och mellan medlemsländerna. Men svenska socialdemokrater är kritiska.

EU-parlamentets transportutskott röstade på måndagen för sin position i ett omfattande lagstiftningspaket för lastbilstransporter i och mellan medlemsländerna.

Det innehåller bland annat nya regler för så kallat cabotage som innebär att utländska åkare kör transporter inom andra EU-länder. De nya reglerna följer principen i det så kallade utstationeringsdirektivet som godkändes tidigare i år om ”samma lön för samma arbete”.

Utskottet röstade dock ned ett förslag om att även inkludera internationella transporter där en chaufför från ett EU-land kör last till ett annat i detta. En sådan lag skulle innebära att en chaufför som kör sin last från Portugal till Sverige skulle få lön efter portugisiska, spanska, franska, tyska, danska och svenska regler.

– Att tillämpa utstationeringsreglerna på alla internationella transporter skulle skapa enorm administrativ börda för företag och bli helt omöjligt att upprätthålla, sade den ungerske konservative EU-parlamentarikern Andor Deli i en kommentar.

Men EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) i transportutskottet är inte nöjd.

– Svenska kollektivavtal kommer nu att gälla för alla som kör inrikestransporter i Sverige och det är en stor förbättring. Däremot kommer lönedumpningen att kunna fortsätta på den internationella transportmarknaden om vi inte når en förändring, sade Marita Ulvskog (S) i ett uttalande och hoppas kunna driva genom en ändring inför att hela parlamentet ska ta ställning i frågan.

Enligt utskottets ståndpunkt får cabotagekörningar bara utföras i andra medlemsländer under högst två dygn i ett enskilt land. Under den tiden ska en utländsk chaufför erhålla samma rättigheter som en inhemsk kollega.

Längre vila

I paketet ingår även nya regler för hur länge lastbilschaufförer måste vila med bland annat högst tre veckors körande följt av en veckas ledighet och en vilodag utanför lastbilshytten på en säker plats åtminstone var sjätte arbetsdag.

Detta ska efterlevas genom att bättre färdskrivare ska installeras senast 2024.

Det ska också göra det svårare för åkerier att sätta upp så kallade brevlådeföretag i andra länder vilket görs för att komma undan tuffare arbetsrättsliga krav.

Transportutskottet vill inleda förhandlingar med medlemsländernas regeringar om transportpaketets slutliga utformning så snart dessa enats om en gemensam ståndpunkt.